dilluns, 8 de juny del 2015

Noves tecnologies en l'Educació Artística

José Mª Franco, Miguel A. Garcia i Ander González són els autors de l’article titulat com a «Investigación y nuevas tecnologies en la Educación Artística ». 

Referint-me a l’apartat que tracten sobre l’Educació Artística, fan un primer esment en el qual diuen que la creativitat forma part de l’Educació Artística i que és un dels aspectes més rellevants d’aquesta dimensió. Llavors, partint d’aquesta idea de creativitat argumenten que a hores d’ara, per poder fomentar-la de forma considerable, hem de ser capaços/es de vincular activament les noves possibilitats ofertes per les TIC amb les pràctiques més tradicionals de l’art perquè les TIC ens ofereixen reflexions sobre les pràctiques de representació, també ens ofereixen models i concepcions sobre l’espai i el temps d’una forma totalment diferent en comparació a les pràctiques tradicionals. 

Així doncs, la nostra feina com a docents és preparar als infants perquè siguin capaços d’integrar-se en un medi on constantment es «transformen les imatges» i on no hi ha barreres espaciotemporals. L’àrea d’Educació Artística ha d’assumir funcions lingüístiques, d’interpretació i de construcció per tal de què els infants puguin interpretar la realitat d’una forma crítica i en certa manera, contrarestar l’estètica i focalitzar-se més en els valors implícits que volen transmetre les imatges. 

Per si és del vostre interès, aquí us deixo l’article.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada