dilluns, 8 de juny del 2015

KAHOOT: Aprenent a través del joc!

Kahoot és un sistema de resposta basat en el joc. Mitjançant aquesta eina es poden crear qüestionaris, enquestes i discussions. Aquestes poden incloure fotografies i vídeos. Però la seva utilització no és unidireccional, és a dir, el docent no només crea preguntes i els alumnes es limiten a contestar-les, sinó que en competir entre si té lloc una pedagogia activa per part de l’alumnat. A més, hi ha un feedback constant i immediat a temps real. 

L’alumnat per respondre a les preguntes no necessiten tenir un compte en Kahoot però sí que es requereix un dispositiu que tingui un navegador web amb la finalitat de poder participar en les diverses activitats. 

  


Si introduïm aquesta eina a l’aula, l’alumnat pot adoptar dos rols ben diferenciats. D’una banda, com a participant en el joc de preguntes i respostes (no necessiten registrar-se i per accedir al joc necessiten un codi que serà proporcionat pel docent). O bé, com a creador del joc (si que s’han de registrar). D’altra banda, el docent podria utilitzar-lo per conèixer els coneixements previs de l’alumnat, com avaluació o fins i tot per crear debats a l’aula. 

La interactivitat és selectiva perquè els infants interaccionen amb els continguts, per tant, són receptors de continguts i també perquè les respostes són limitades (les que proposa el docent). 

Seguint el model SAMR, aquesta eina està situada a redefinició perquè et permet posar a prova els coneixements dels infants a través del joc, tot utilitzant com a suport una plataforma digital. En la taxonomia de Bloom, depenent del rol que assumeixi l’alumnat s’hi identificarien uns aspectes o uns altres. Si adopten el rol de participant treballarien: recordar, comprendre, aplicar i analitzar. Però si adopten el rol de creador, es treballarien els següents: crear, aplicar i analitzar.

Finalment, les competències que es desenvolupen són:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competència artística i cultural
3. Competència del tractament de la informació i competència digital
5. Competència d’aprendre a aprendre 
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal
8. Competència social i ciutadana

1 comentari:

  1. Hola Andrea!
    Quan vaig utilitzar aquesta aplicació a clase em va semblar molt interessant i el primer que vaig pensar és que era una bona manera de crear un trivial per treballar amb els coneixements dels nens i que a l'hora juguin i s'ho passin bé. Però no sé si t'enrrecordes d'aquell petit problema que vam tenir, que hi havia vegades que la resposta afirmativa sortia de color vermell i això ens despistava molt. Et recomano que si utilitzas aquesta aplicació amb els nens avisar-lis d'aquest "problema" que poden tenir a l'hora de contestar, ja que gairabé sempre associem el color vermell amb una cosa negativa.
    Fins aviat!

    ResponElimina