dimecres, 22 d’abril del 2015

PINTEREST, idees originals i creatives!

Una bona plataforma que t’ajuda a buscar inspiració i descobrir coses noves és Pinterest. D’una banda, et permet reunir en un mateix espai tot allò que sigui del teu interès i de l’altra, com a usuari pots compartir imatges i vídeos que hi ha a internet.

He volgut compartir aquesta eina, perquè hi trobareu un munt d’idees creatives i originals que podeu utilitzar amb els infants. Tanmateix, no només descobrireu idees destinades a l’escola, hi ha des de manualitats pels més petits fins a receptes de cuina i decoracions per a la casa. Hi pots trobar tot allò que estigui en el teu camp d’interès!

Us deixo un petit exemple del que hi trobaríeu (en aquest cas, hi ha idees relacionades amb el meu camp d’interès). 
dilluns, 20 d’abril del 2015

GLOGSTER, l’eina que ens permet crear pòsters interactius!

Glogster és una eina que ens permet dissenyar i crear pòsters interactius. Aquesta eina possibilita la incorporació d’icones, continguts audiovisuals, verbals, etc. Un cop hem acabat el pòster el podem compartir, guardar en el nostre ordinador, imprimir-lo, inserir-lo en una pàgina web o bé utilitzar-lo a l’aula mitjançant la PDI. Convé ressaltar que ofereix una plataforma pels docents i una altra pels alumnes.

La interactivitat que es dóna és selectiva però depenent de la funcionalitat que se li apliqui pot adquirir caràcter comunicatiu (xarxes socials). Seguint el model SAMR, l’impacte metodològic que hi té a les aules és de transformació perquè ens permet millorar significament el procés d’ensenyança-aprenentatge. Ara bé, dintre d’aquest apartat, depenent de les eines que s’utilitzin podem considerar que és de modificació o redefinició.

Aquesta eina permet als/les docents presentar els continguts d’una forma més didàctica. Al utilitzar recursos interactius, serà molt més fàcil pels infants mantenir l’atenció i per contra, els ajudarà a l’adquisició de coneixements. D’altra banda, si fossin els alumnes els que utilitzessin aquesta eina, creant el seu propi pòster, fent referència a la Taxonomia de Bloom treballarien: aplicar, analitzar i crear. Però suposant que fos la docent la que l’utilitzes com a medi per presentar els continguts, treballarien: comprendre i analitzar.

Per últim, aquesta eina permet treballar les següents competències a l’alumnat:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competència artística i cultural
3. Competència del tractament de la informació i competència digital
5. Competència d’aprendre a aprendre
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Aquí us deixo com exemple un glog que vaig fer sobre l’estàtua de la llibertat.

dijous, 16 d’abril del 2015

PIXAR, 25 anys d’animació


Fa unes setmanes, vaig poder viure en primera persona tot allò que ens mostra l’exposició Pixar a Barcelona.

L’exposició ens mostra com es construeixen les pel·lícules, d’on sorgeix la trama, la decoració de les diferents escenes, la creació dels personatges i com es desenvolupa tot el procés fins arribar a les pantalles de tot el món. Mostra la gran quantitat d’esbossos, dibuixos i materials necessaris per crear les escenes, que posen en manifest la importància del treball en equip, la col·laboració de molts artistes d’àmbits diferents i la dedicació de cadascun.

Una cosa tant complexa com la creació d’una pel·lícula, segueix la temàtica del blog. És a dir, entre moltes d’altres coses, prèviament un conjunt de persones han tingut que donar vida a personatges i escenes, tot mitjançant, l’educació artística. Seguidament, amb l’ajuda de les TIC han pogut seqüenciar les diverses produccions artístiques, canviar la gama cromàtica, crear personatges molt més definits... fins a obtenir el resultat final. Per tant, podem afirmar que perquè aquest procés tingui lloc, és necessària la complementació de l’educació artística i les TIC.

Aquí us deixo un vídeo, on hi trobareu una breu presentació de l’exposició.