divendres, 22 de maig del 2015

La robòtica dins l'aula ordinària


La Salle Campus Barcelona-URL col·labora amb diferents escoles per realitzar projectes transversals de robòtica des de P3 fins a 4t d’ESO.

La robòtica se’ns presenta com una eina interdisciplinar i que beneficia de forma positiva l’assoliment d’uns determinats coneixements. A més, és una eina divertida, atractiva i diferent per a la majoria d’infants, que els enfronta a problemes complexes que han de resoldre mitjançant l’experimentació, tenint en compte que no hi ha una única solució. 

El projecte que imparteix l’escola Salle Campus Barcelona-URL consisteix en realitzar activitats en les quals l’element protagonista és la robòtica i a través d’aquesta es treballen conceptes de diferents matèries (multidisciplinarietat). 

Només afegir que des de aquesta escola també és treballa l’anomenada robòtica terapèutica. Està destinada a infants amb algun tipus de discapacitat i llavors, se’ls hi proporcionen diverses plataformes tecnològiques que els hi poden ajudar a evolucionar. 

Per accedir a la notícia, feu clic aquí

dimarts, 5 de maig del 2015

M.C.Escher: combinant l'art amb les matemàtiques

M.C.Escher va ser una de les persones que va utilitzar l’art com una eina per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Fent un breu incís en l'autor, convé especificar que aquest volia deixar de banda les teories, els àmbits curriculars i les avaluacions perquè l’interessava el dia a dia dels infants i el que succeïa en aquest entorn. Així doncs, aquest autor era característic perquè trobava patrons de disseny en els detalls més comuns de la vida quotidiana i a la vegada, els utilitzava per l’aprenentatge de les matemàtiques.

Aquesta notícia ens explica de forma detallada, quina tipologia d’obres creava Escher per ensenyar les matemàtiques. Moltes de les obres que es presenten són surrealistes, però realment són observacions filosòfiques i racionals sobre el món. Sap combinar perfectament la imaginació del dibuix amb el món real.


Tal i com diu l’autora de la notícia “los dibujos, los ensayos y desarrollos artísticos, las pinturas, los grabados y toda la producción de este genial artística holandés nos señalan – si estamos dispuestos a jugar, indagar, observar, investigar y entregarnos a las paradojas – incitantes caminos de descubrimiento”.

En conclusió, aquesta noticia ens deixa veure que les produccions artístiques no només reflecteixen una imatge o un dibuix sinó que ens permeten descobrir i anar més enllà de les nostres possibilitats. En aquest cas, l’autor les utilitza com a eina per a l’aprenentatge de les matemàtiques. Però com a àrea interdisciplinar, l’educació artística ha de ser utilitzada per complementar i acompanyar diverses àrees. Seguint aquesta línia, les tecnologies dins de l’educació artística ens permeten augmentar el nostre camp d’actuació, ampliar les nostres possibilitats i per contra, dur a terme produccions que abans eren totalment impossibles.

Per accedir a la notícia, feu clic aquí