dilluns, 8 de juny del 2015

CLARISKETCH: take a picture, talk and draw!

Clarisketch és una app gratuïta, només disponible per Android, que permet afegir veu a una imatge i dibuixar, escriure, ressaltar o senyalar aspectes de la imatge mentre es va parlant o comentant. Tot i que la idea bàsica és tenir una imatge de referència i a partir d’aquí dur a terme els dibuixos i les indicacions i/o explicacions pertinents, també es pot partir d’un fons blanc on després es pot realitzar qualsevol dibuix, esquema o anotació tot acompanyat per la veu de l’usuari. Així doncs, podem afirmar que l’objectiu principal de l’aplicació és donar explicacions clares, concises i concretes.

Un cop ja s’hagi enregistrat, el resultat es pot enviar com un enllaç (xarxes socials, whatsapp, correu electrònic, etc.). Això fa que el receptor no necessiti tenir instal·lada l’aplicació per poder veure l'explicació.
A l’aula, si ho utilitzem com a docents, seria una forma molt més visual i atractiva per introduir un tema. Però, personalment crec que seria més interessant que aquesta eina fos experimentada pels infants. Els nens i nenes la poden utilitzar per donar instruccions als companys, explicar diagrames o esquemes, per fer referència a punts concrets d’una imatge, per comentar algun detall, per dur a terme presentacions guiades i tutorials sobre algun aspecte en concret. És una eina interessant, perquè la seva utilització requereix una certa coordinació, ja que l’àudio ha d’anar en sincronia amb el traçat perquè el missatge pugui ser clar i entenedor. D’altra banda, en acompanyar l’explicació amb traços i dibuixos o viceversa, també es facilita la comprensió.

La interactivitat que es dóna és comunicativa perquè els emissors i receptors es poden intercanviar els rols, hi ha infinites possibilitats de resposta, l’usuari és receptor i productor de continguts i perquè la interacció és pública, ja que l’enllaç s’ha de compartir per les xarxes socials, pel correu electrònic o altres medis.

Segons el model SAMR, aquesta eina la trobaríem a redefinició perquè et permet dur a terme tasques que abans no eren possibles, com donar un seguit d’indicacions de forma gràfica i parlada alhora. A més, un altre avantatge que té és la que la difusió és immediata. Per l’altre costat, si l’analitzem segons la taxonomia de Bloom, treballaríem els següents aspectes: crear, aplicar i comprendre.

Per últim, les competències que es desenvoluparien són:

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competència artística i cultural
3. Competència del tractament de la informació i competència digital
5. Competència d’aprendre a aprendre
6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada